Neuvoston asetus (EU) 2016/1252, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2016, asetusten (EU) 2016/72 ja (EU) 2015/2072 muuttamisesta tiettyjen kalastusmahdollisuuksien osalta