Регламент (ЕС) 2016/1252 на Съвета от 28 юли 2016 година за изменение на регламенти (ЕС) 2016/72 и (ЕС) 2015/2072 по отношение на определени възможности за риболов