van de Bijl TITJUR Решение на Съда (шести състав) от 27 септември 1989 г. # C. C. van de Bijl срещу Staatssecretaris van Economische Zaken. # Искане за преюдициално заключение: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Нидерландия. # Свобода на установяване. # Дело 130/88.