Sag C-650/13: Domstolens dom (Store Afdeling) af 6. oktober 2015 — Thierry Delvigne mod Commune de Lesparre-Médoc og Préfet de la Gironde (anmodning om præjudiciel afgørelse fra tribunal d’instance de Bordeaux — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 39 og 49 — Europa-Parlamentet — valg — valgret — unionsborgerskab — tilbagevirkende kraft af en mildere straffelovgivning — national lovgivning, der fastsætter en frakendelse af valgretten i tilfælde, hvor der er afsagt en straffedom i sidste instans inden den 1. marts 1994)