Byla T-796/14: 2016 m. rugsėjo 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Philip Morris/Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Direktyvos dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo parengiamieji dokumentai — Atsisakymas leisti susipažinti — Išimtis, susijusi su teismo proceso ir teisinių rekomendacijų apsauga — Išimtis, susijusi su sprendimų priėmimo procedūros apsauga — Viršesnis viešasis interesas)