Fabrique de fer de Charleroi и Dillinger Hüttenwerke/Комисия Решение на Съда (шести състав) от 29 септември 1987 г. # Fabrique de fer de Charleroi SA и Dillinger Hüttenwerke AG срещу Комисия на Европейските общности. # ЕОВС. # Съединени дела 351 и 360/85. TITJUR