Писмен въпрос E-002035/11 Oreste Rossi (EFD) до Комисията. Репресия в Близкия Изток