Писмен въпрос E-1614/06, зададен от Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) на Комисията. Eurostat figures on pensions in the EU