Ny Mølle Kro Решение на Съда (трети състав) от 17 декември 1987 г. # Landsorganisationen i Danmark for Tjenerforbundet i Danmark срещу Ny Mølle Kro. # Искане за преюдициално заключение: Arbejdsretten - Дания. # Запазване на правата на работниците в случай на прехвърляне на предприятия. # Дело 287/86. TITJUR