Дело T-201/14: Решение на Общия съд от 16 март 2016 г. — The Body Shop International/СХВП — Spa Monopole (SPA WISDOM) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „SPA WISDOM“ — По-ранна словна марка на Бенелюкс „SPA“ — Относително основание за отказ — Неоснователно извлечена полза от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009)