Kommissionens förordning (EG) nr 634/2004 av den 5 april 2004 om övergångsbestämmelser för förordning (EG) nr 2202/96 och förordning (EG) nr 2111/2003 med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen