Uredba Komisije (ES) št. 634/2004 z dne 5. aprila 2004 o določitvi prehodnih ukrepov za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2202/96 in Uredbe (ES) št. 2111/2003 zaradi pristopa Republike Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji