2004 m. balandžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 634/2004, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, susijusias su Tarybos reglamento (EB) Nr. 2202/96 ir Reglamento (EB) 2111/2003 taikymu dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo į Europos Sąjungą