Komission asetus (EY) N:o 634/2004, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2202/96 ja asetuksen (EY) N:o 2111/2003 soveltamista koskevista siirtymätoimenpiteistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi