Komisjoni määrus (EÜ) nr 634/2004, 5. aprill 2004, millega sätestatakse üleminekumeetmed nõukogu määruse (EÜ) nr 2202/96 ja määruse (EÜ) nr 2111/2003 kohaldamiseks seoses Tšehhi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisega Euroopa Liiduga