Определение на Съда (втори състав) от 11 май 2006 г.