Sprostowanie do stanowiska Rady (UE) nr 1/2016 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004 — Przyjęte przez Radę w dniu 10 grudnia 2015 r. (Dz.U. C 56 z 12.2.2016)