Labojums Padomes Nostājā (ES) Nr. 1/2016 pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004 – Padome pieņēmusi 2015. gada 10. decembrī (OV C 56, 12.2.2016.)