Дело T-316/13: Решение на Общия съд от 27 април 2016 г. — Pappalardo и др./Комисия (Извъндоговорна отговорност — Риболов — Опазване на рибните ресурси — Възстановяване на запасите от червен тон — Извънредни мерки, забраняващи риболова с кораби с мрежи гъргър — Достатъчно съществено нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти)