PROPCELEX Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно детергентитеТекст от значение за ЕИП.