Rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o aktualizácii príručky SIRENE (SCH/Com-ex (99)5)