Izpildu Komitejas lēmums (1999. gada 28. aprīlis) par Sirene Rokasgrāmatas atjaunināšanu (SCH/Com–ex (99) 5)