1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto Sprendimas dėl Sirene sistemos vadovo atnaujinimo (SCH/Com-ex (99) 5)