Täitevkomitee otsus, 28. aprill 1999, SIRENE käsiraamatu ajakohastamise kohta (SCH/Com-ex (99) 5)