Решение на Общия съд (шести състав) от 4 февруари 2016 г.#Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели).#Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „STICK MiniMINI Beretta“ — По-ранна словна марка на Общността „MINI WINI“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 216/96.#Дело T-247/14. Решение на Общия съд (шести състав) от 4 февруари 2016 г.