Протокол относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз - ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ВРЕМЕННИ РАЗПОРЕДБИ - ДЯЛ II:ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РАЗПОРЕДБИ - Член 21