Bouma и Beusmans/Съвет и Комисия TITJUR Решение на Съда (шести състав) от 29 април 2004 г. # Edouard Bouma et Bernard M. J. B. Beusmans срещу Съвет на Европейския съюз et Комисия на Европейските общности. # Иск за обезщетение за вреди - Извъндоговорна отговорност. # Съединени дела C-162/01 P и C-163/01 P.