Съвместно действие 2006/418/ОВППС на Съвета от 12 юни 2006 година за подкрепа на дейностите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в областта на ядрената сигурност и проверка и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение PROPCELEX