Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 308, 24 noiembrie 2011