Sprawa T-36/16: Skarga wniesiona w dniu 26 stycznia 2016 r. – Enercon/EUIPO – Gamesa Eólica (Odcienie koloru zielonego)