НАРЕДБА № 39 ОТ 8 НОЕМВРИ 2001 Г. ЗА БОРБА СРЕЩУ КАРТОФЕНИТЕ ЦИСТООБРАЗУВАЩИ НЕМАТОДИ