Решение на Съда (четвърти състав) от 25 февруари 2016 г.$