Решение (ЕС) 2016/1464 на Европейския парламент от 28 април 2016 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (бившата Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации) за финансовата 2014 година