Решение на Общия съд (пети състав) от 27 април 2016 г.