Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/132 на Комисията от 1 февруари 2016 година за определяне на краен срок за подаване на заявления за помощта за частно складиране на свинско месо, предвидена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2334