Решение (ОВППС) 2016/982 на Съвета от 17 юни 2016 година за изменение на Решение 2014/386/ОВППС относно ограничителни мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол