Brusse Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на15 март 1984 г. # Raad van Arbeid срещу P.B. Brusse. # Искане за преюдициално заключение: Centrale Raad van Beroep - Нидерландия. # Обществено осигуряване. # Дело 101/83. TITJUR