Решение на Съда (втори състав) от 9 декември 2004 г.#The Queen, по искане на Approved Prescription Services Ltd срещу Licensing Authority.#Искане за преюдициално заключение: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Обединеното кралство.#Дело C-36/03. Решение на Съда (втори състав) от 9 декември 2004 г.