Писмен въпрос E-4824/06 зададен от Alyn Smith (Verts/ALE) на Комисията. Европейски работнически съвети