Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 64/2002 от 31 май 2002 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП$