Заключение на генералния адвокат Poiares Maduro представено на14 декември 2006 г. # Ordre des barreaux francophones et germanophone и други срещу Conseil des ministres. # Искане за преюдициално заключение: Cour d'arbitrage, станал Cour constitutionnelle - Белгия. # Директива 91/308/ЕИО - Превенция на използването на финансовата система за целите на прането на пари - Задължение на адвокатите да информират компетентните власти за всеки факт, който би могъл да бъде показател за пране на пари - Право на справедлив съдебен процес - Професионална тайна и независимост на адвокатите. # Дело C-305/05. Ordre des barreaux francophones и germanophone и др. TITJUR