Заключение на генералния адвокат N. Wahl, представено на 4 февруари 2016 г. Заключение на генералния адвокат N. Wahl, представено на 4 февруари 2016 г.#Orange, anciennement France Télécom срещу Европейска комисия.#Обжалване — Конкуренция — Държавни помощи — Помощ, предоставена от Френската република на France Télécom — Реформа на финансирането на пенсиите на държавните служители, работещи за France Télécom — Намаляване на насрещната престация, дължима от France Télécom на държавата — Решение, с което помощта се обявява за съвместима с вътрешния пазар при определени условия — Понятие за помощ — Понятие за икономическо предимство — Селективност — Засягане на конкуренцията — Изопачаване на факти — Липса на мотиви — Замяна на мотиви.#Дело C-211/15 P.