Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 224/2014 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/354 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република