Определение на председателя на Съда от 26 юни 2003 г.