Регламент (ЕИО) № 2343/90 на Съвета от 24 юли 1990 година относно достъпа на въздушните превозвачи до редовни въздушни маршрути в рамките на Общността и за разпределението на пътническия капацитет между въздушните превозвачи по редовни въздушни линии между държавите-членки$