Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.8884 — Altor Funds/Trioplast Industrier) (EØS-relevant tekst.)