Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1166 af 28. juni 2019 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1113 for så vidt angår repræsentanten for indehaveren af tilladelsen (meddelt under nummer C(2019) 4604) (EØS-relevant tekst.)