Vec C-319/11: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Förvaltningsrätten i Falun (Švédsko) 27. júna 2011 — Widex/Skatteverket