Kohtuasi C-319/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Förvaltningsrätten i Falun (Rootsi) 27. juunil 2011 — Widex A/S versus Skatteverket