Kommissionens förordning (EG) nr 109/2005 av den 24 januari 2005 om definitionen av varje medlemsstats ekonomiska territorium vid tillämpning av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris